top of page
XGQ_1337.jpg

Dudu Car

Name:

Siyuan Ma, Xinyue Xiong, Kunyu Zhang, Zhijia Xia, Xinyu Deng

Age:

City:

Yunan Huayu School

Country:

China

Thema:

Circular design

Reward:

Finalist of the Global Children's Designathon 2024, China

bottom of page